1. Kiểm hàng

  • Khi nhận hàng bạn hãy quay lại video mở hàng
  • Nếu hàng không đúng mẫu mã, số lượng, loại, hàng hỏng vỡ do vận chuyển, thiếu hàng thì bạn vui lòng liên hệ lại chúng tôi.
 2. Đổi trả

  • Trường hợp có video nhận hàng,hoặc bằng chứng xác thực khác cho thấy lỗi thuộc về chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đổi trả sản phẩm
  • Chúng tôi sẽ đổi mới; giao lại miễn phí hoặc hoàn tiền hàng 100%
   (tuỳ theo yêu cầu của từng khách hàng)